Bestuur

Stichting Trekkertrek Best

Het Agrarisch Jongeren Kontakt Eindhoven - Noord is een vereniging voor agrarische jongeren in de plaatsen Nuenen-Son en Breugel - Sint-Oedenrode - Best - Oirschot. Bedrijfsopvolgers, hun partners en andere agrarische geïnteresseerde jongeren in ons gebied zijn lid van het AJK. Door het AJK worden informatieve avonden georganiseerd over landbouwonderwerpen en allerlei zaken waar je mee te maken krijgt als je op een boerderij gaat wonen/werken.

Het AJK is echter niet alleen een plek voor ontmoeting en informatie; het AJK werkt in BAJK- en NAJK-verband ook aan het behartigen van de belangen van bedrijfsopvolgers en hun partners.

We zijn een groep jongeren die informatieve en gezellige avonden organiseren over onder andere landbouwpolitiek en bedrijfsovername. Ook volgen we cursussen, gaan we op excursies, houden feesten en agrarische wedstrijden bv. trekkertrek.

Het BAJK ondersteunt plaatselijke afdelingen, verzorgt ledenavonden, leidt discussies, verzorgt (bestuurs)cursussen behartigt provinciale belangen.

Dagelijks bestuur
- Jan Roefs (Voorzitter)

- (Secretaris)

- Ruud van Baast (Penningmeester)

 

Overige bestuursleden

- Johan van Kollenburg (Wedstrijdzaken)

- Jack van de Schoot (Vrijwilligers en Overige zaken)

- Hans van Dongen (Inschrijvingen en Overige zaken)
- Dennis van der Steen (Promotie en Communicatie)

- Joep van Haren (Vrijwilligers en Overige zaken)

- Robert van der Vleuten (Tent en Terrein)

 

Contact

Stichting Trekkertrek Best
Pandgat 18

5688 KK Spoordonk

 

Mail trekkertrekbest@outlook.com
Internet http://www.ajkeindhovennoord.nl/
Bankrekeningnummer: NL07 RABO 01388.42.140